Noi vi vogliamo, cani o porci

enne - cani o porci
rosa riggio - cani o porci
Orsarossa - cani o porci
Videor - cani o porci
Orsarossa - cani o porci
Orsarossa - cani o porci
*O
Lisa Orlando - cani o porci
Pamela Proietti - cani o porci
Pamela Proietti - cani o porci
Pamela Proietti - cani o porci
Ruzzante - cani o porci