Semàntica i nutrició – Baptisme – El llibre d’hores: gener

di Gemma Gorga, traduzioni a cura di Piero Dal Bon

OLYMPUS-DIGITAL-CAMERA

Semàntica i nutrició

Cau la fulla a terra i es descompon
en significats menors –humitat
pigment, làmina, oxigen, escalfor,
llum–, com qui lletreja el seu nom sencer
a un desconegut: an hí drid car bò nica
Res no es perd pel camí, ni les converses
que ha mantingut amb la pluja de nit,
ni les lliçons de vol que li han donat
els ocells: tota ella es descompon
en unitats menors directament
assimilables per la paciència
de les formigues, les boques callades
del bosc. És per això que l’idioma
del vent arriba a parlar-se també
sota terra. I és per això que els cucs
s’emproven ales i surten volant
convertits en papallones. Tot és
matèria. Tot es transforma en vol
quan una simple fulla cau a terra.

Semantica e nutrizione

Cade la foglia a terra e si decompone
in significati minori- umidità,
pigmento, lamina, ossigeno, calore,
luce, come chi sillaba il proprio nome completo
a uno sconosciuto: an i dride car bo ni ca.
Non si perde nulla per la strada, neppure le conversazioni
che ha tenuto colla pioggia di notte,
neppure le lezioni di volo che gli hanno regalato
gli uccelli: si decompone interamente
in unità minori direttamente
assimilabili dalla pazienza
delle formiche, le bocche silenziose
del bosco. E’ per questo che l’idioma
del vento giunge anche a parlarsi
sotto terra. Ed è per ciò che i vermi
provano le ali ed escono volando
traformati in farfalle. Tutto è
materia. Tutto si trasforma in volo
quando una semplice foglia cade a terra.

Baptisme

Cada vespre torno a llegir totes les cartes
que mai no m’has escrit i que guardo en calaixos
transparents perquè els lladres no puguin trobar-les
–¿com veure l’aire en l’aire, la llum en la llum?–.
Existeixen molts passats dins el passat, moltes
memòries que es ramifiquen com petits
capil·lars del temps. També és record tot allò
que no vam arribar a viure, a veure, a dir-nos,
tot allò que se’ns va quedar adherit lleument
al cor, com una pestanya a punt de volar.
Mortes abans de néixer, no per això deixen
de ser ànimes les ànimes. Ni les paraules,
paraules. Només els va faltar l’aigua freda
del baptisme i algú que sabés creure en elles

Battesimo

Ogni sera torno a leggere tutte le lettere
che non mi hai scritto mai e che conservo nei cassetti
trasparenti perchè non le possano trovare i ladri-
come vedere l’aria nell’aria, la luce nella luce?
Esistono molti passati dentro al passato, molte
memorie che si ramificano come piccoli
capillari di tempo. E’ ricordo pure tutto quello
che non siamo riusciti a vivere, a vedere, a dire,
tutto quello che ci è rimasto attecchito lievemente
al cuore, come una palpebra sul punto di volare.
Morte prima di nascere, non per questo smettono
di essere anime le anime. E neppure le parole,
parole. Non gli è mancato altro che l’acqua fredda
del battesimo e qualcuno che sapesse credere in loro.

El llibre d’hores: gener

El fred ens fa més íntims i vulnerables.
Som antigues ferides a la intempèrie
d’uns dies que caminen amb peus petits
pels pendents fràgils del cor i les teulades.
Moment propici per recloure’s a casa
–com els secrets es reclouen a la boca
càlida que els calla–, sentir el borbolleig
espès de les hores que couen a foc
lent, parar atenció a la fusta del llapis
que creix, als ossos de les lleixes que cruixen,
donar corda al mecanisme rovellat
dels records, passar el plomall aquí i allà,
abaixar el contrast cridaner dels colors
que pengen torts a la paret, ocupar
el mínim espai possible –un simple punt
enmig de les coordenades de l’aire
i la sang–, ficar-se sota l’edredó,
arrupir-se, gairebé desaparèixer.

Il libro delle ore: genere

Il freddo ci rende intimi e vulnerabili
Siamo antiche ferite all’intemperie
di giorni che percorriamo con piedi piccoli.
per i fragili pendii dei cuori e dei tetti.
Momenti propizi per richiudersi in casa-
come i segreti si chiudono nella bocca
calda che li tace- sentire il borbottio
spesso delle ore che cuociono a fuoco lento,
prestare attenzione al legno della matita
che cresce, alle ossa delle mensole che scricchiolano,
dare corda al meccanismo ossidato
dei ricordi, passare lo spolverino qua e là.
Abbassare il contrasto chiassoso dei colori
che pendono storti dalle pareti, occupare
il minimo spazio possbile- un semplice punto
in mezzo alle coordinate dell’aria
e del sangue- infilarsi sotto il piumino,
avvolgersi, quasi scomparire.

 

Varie

Utenti on-line

Ci sono attualmente 3 Users Online